Welkom bij Schoolkringen

Sinds september 2013 zijn onder de titel 'Schoolkringen" de zogenaamde voorloperscholen actief.

Het idee van “schoolkringen” is ontstaan naar aanleiding van uitwisselingen tussen diverse project- en schoolleiders, die bezig zijn met onderwijsinnovaties binnen hun scholen. Daarbij spelen veelal dezelfde thema’s die even zoveel uitdagingen bieden. Van belang hierbij is vooral ook het feit dat deze scholen allen op ongeveer hetzelfde innovatieve niveau acteren. ( twee tot vier  schooljaren actief met onderwijsinnovatie bezig )


 

 

Tijdens de bijeenkomsten van Schoolkringen wisselen we relevante ervaringen uit, bespreken we casuistieken en zoeken oplossingen voor vragen die bij de diverse docenten, schoolleiders en scholen leven. Deze worden zoveel mogelijk, ook tussen de bijeenkomsten verder met elkaar gedeeld, zodat elkaars expertise en inzichten ook werkelijk gebruikt kunnen worden.

En hoewel de gekozen innovaties zeker niet hetzelfde zijn, blijken de ervaringen die men met elkaar kan en wil delen op terreinen als leiderschap, techniek en hardware, financiën, content, didactiek en professionalisering  enorm interessant voor docenten, schoolleiders en de school als organisatie. Ook het inbrengen van eigen casuistieken blijkt daarnaast voor grote meerwaarde te zorgen op de deelnemende scholen.

Met deze expertise- en intervisie bijeenkomsten voor voorloperscholen zorgen de Schoolkringen ook voor nieuwe input en degelijke feedback van uit andere organisaties. Bovendien zorgt het netwerk van Schoolkringen altijd voor de meest up to date informatie, vanuit overheden en bedrijfsleven.